بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2018-10-27 23:16:44hosein64 roozbehas حرکت با سفید7061 دقیقه / 7200 دقیقه
2019-03-01 10:30:22sh99sh77 pinar حرکت با سیاه3888 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-29 18:34:09shahinn ایدین حرکت با سیاه7316 دقیقه / 14400 دقیقه
2019-02-09 09:51:08ایدین roozbehas حرکت با سفید7316 دقیقه / 14400 دقیقه
2019-03-14 15:23:13دارا  novin حرکت با سفید4314 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-11-26 16:38:24hosein64 نازی حرکت با سفید2984 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-12 12:59:56hossein56 دارا حرکت با سفید4016 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-15 10:40:14 ipchess دارا حرکت با سیاه4252 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-08 12:39:38 josef ahmadj حرکت با سیاه2100 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-11-23 21:10:35roozbehas sasan444 حرکت با سیاه7064 دقیقه / 7200 دقیقه
1...123456...22

page 1 of 22 (211 rows)