بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-04-21 20:55:29armin82 hosseindad حرکت با سفید-4203 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-04-21 20:55:30ghgh4440 armin82 حرکت با سفید-4203 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-04-21 20:55:30ghgh4440 hosseindad حرکت با سفید-4203 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-04-21 20:55:31hosseindad armin82 حرکت با سفید-4203 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-04-21 20:55:31hosseindad ghgh4440 حرکت با سفید-4203 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-04-21 20:55:31ابراهیم asunreza20 حرکت با سفید-4203 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-04-21 20:55:31ابراهیم mmms81456 حرکت با سفید-4203 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-04-21 20:55:31ابراهیم حسین59 حرکت با سفید-4203 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-04-21 20:55:31asunreza20 ابراهیم حرکت با سفید-4203 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-04-21 20:55:32asunreza20 mmms81456 حرکت با سفید-4203 دقیقه / 2880 دقیقه
1...910111213141516171819...22

page 14 of 22 (212 rows)