بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-07-18 12:00:46hossein286 amar6473 حرکت با سفید349 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-07-18 12:00:46hossein286 sadaf1369 حرکت با سفید349 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-07-18 12:00:46hossein286 aydinpb حرکت با سفید349 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-07-18 12:00:461977ahma yilmaz حرکت با سفید349 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-07-18 12:00:461977ahma elena007 حرکت با سفید349 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-07-18 12:00:461977ahma javadazimi حرکت با سفید349 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-07-18 12:00:46sohrabsohr sh99sh77 حرکت با سفید349 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-07-18 22:57:11toraj58 Neda2020 حرکت با سفید2445 دقیقه / 4320 دقیقه
1...91011121314...14

page 14 of 14 (138 rows)