بازی شطرنج آنلاین

تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-02-15 10:06:56ashtiani sh99sh77 حرکت با سفید3515 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-02-16 17:10:07Reza00 hrp1357 حرکت با سفید3845 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-10-27 23:16:44hosein64 roozbehas حرکت با سفید3505 دقیقه / 7200 دقیقه
2018-11-08 13:13:39shahinn hosein64 حرکت با سیاه2277 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-02-18 17:25:02ismayil  دارا حرکت با سفید4302 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-02-20 13:49:37abbas1234 parviz1234 حرکت با سفید3452 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-25 23:12:42mehran72 emad54321 حرکت با سیاه3953 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-02-18 12:20:10 دارا mehrdad47 حرکت با سفید3470 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-11-26 16:38:24hosein64 نازی حرکت با سفید3451 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-08 14:15:34نیلوفر shahinn حرکت با سفید4261 دقیقه / 4320 دقیقه
1...123456...10

page 1 of 10 (91 rows)
×
×

Message