بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2021-05-09 14:57:34mehrdad47  تبریز99 حرکت با سفید4239 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-05-02 11:11:08saabaalaan MoeinTayebi حرکت با سیاه1380 دقیقه / 1440 دقیقه
2021-05-01 18:19:41sedna82  فریدی حرکت با سفید4178 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-04-11 10:39:47پوران mahdi951 حرکت با سیاه2360 دقیقه / 2880 دقیقه
2021-04-24 10:48:09saabaalaan abbas1234 حرکت با سیاه2449 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-04-11 10:39:47mahdi951 پوران حرکت با سفید2380 دقیقه / 2880 دقیقه
2021-04-11 10:39:47ایرانبانو mohammadmn حرکت با سفید2482 دقیقه / 2880 دقیقه
2021-04-11 10:39:47mahdi951 shahinn حرکت با سفید1860 دقیقه / 2880 دقیقه
2021-05-02 10:01:25daraa saabaalaan حرکت با سفید3888 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-05-05 09:41:12abbas1234 فردوسی حرکت با سفید2448 دقیقه / 4320 دقیقه
1...123456...8

page 1 of 8 (72 rows)