بازی شطرنج آنلاین

تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2018-09-20 09:00:23emad54321 pinar حرکت با سفید13267 دقیقه / 14400 دقیقه
2018-10-11 11:10:11ismayil yoosef42 حرکت با سیاه4230 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-09-24 22:35:29heidarpour فرهاد62 حرکت با سیاه4036 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-09-26 16:27:57emad54321 reza5726 حرکت با سفید2551 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-10-04 09:25:15armin82 yilmaz حرکت با سیاه2592 دقیقه / 2880 دقیقه
2018-10-03 21:54:10ahmadj فرهاد62 حرکت با سیاه4257 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-09-19 22:57:09hosein64 heidarpour حرکت با سفید14111 دقیقه / 14400 دقیقه
2018-10-12 13:40:48mdha1 sh99sh77 حرکت با سفید4016 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-09-19 21:39:27hosein64 daruosh56 حرکت با سیاه14033 دقیقه / 14400 دقیقه
2018-10-04 22:52:07foad59 armin82 حرکت با سیاه4126 دقیقه / 4320 دقیقه
1...123456...13

page 1 of 13 (125 rows)
×
×

Message