بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2018-10-27 23:16:44hosein64 roozbehas حرکت با سفید5375 دقیقه / 7200 دقیقه
2019-02-14 18:37:00ایدین نیلوفر حرکت با سیاه7479 دقیقه / 11520 دقیقه
2018-11-20 16:13:46roozbehas hosein64 حرکت با سیاه5375 دقیقه / 7200 دقیقه
2019-01-09 12:28:06hosein64 نیلوفر حرکت با سیاه7479 دقیقه / 11520 دقیقه
2019-03-07 21:39:11shahinn ایدین حرکت با سیاه2489 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-03-07 21:39:11ایدین shahinn حرکت با سفید2491 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-04-21 17:32:23amar6473 شیدا حرکت با سفید2830 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-04-23 16:35:09alireza717 taymaz حرکت با سفید3971 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-04-05 18:35:54yashmut شیدا حرکت با سیاه3745 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-04-15 20:06:25sh99sh77 javadazimi حرکت با سفید4219 دقیقه / 4320 دقیقه
1...123456...22

page 1 of 22 (212 rows)