بازی شطرنج آنلاین

تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2018-10-27 23:16:44hosein64 roozbehas حرکت با سفید7018 دقیقه / 7200 دقیقه
2019-02-02 16:04:35sh99sh77 hrp1357 حرکت با سیاه4223 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-11-08 13:13:39shahinn hosein64 حرکت با سیاه3156 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-11-26 16:38:24hosein64 نازی حرکت با سفید2488 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-02-02 16:06:23foad59 walther حرکت با سیاه4273 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-11-23 21:10:35roozbehas sasan444 حرکت با سیاه7002 دقیقه / 7200 دقیقه
2019-01-08 18:27:46نیلوفر sohrabsohr حرکت با سفید4162 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-26 08:47:08mehrdad47 armin82 حرکت با سفید4275 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-02-10 22:38:31pinar sh99sh77 حرکت با سفید4277 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-02-15 10:06:56ashtiani sh99sh77 حرکت با سفید4218 دقیقه / 4320 دقیقه
1...123456...14

page 1 of 14 (131 rows)
×
×

Message