بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2020-05-07 23:53:03farazad فردوسی حرکت با سفید2783 دقیقه / 2880 دقیقه
2020-05-07 23:53:03فردوسی farazad حرکت با سیاه2784 دقیقه / 2880 دقیقه
2020-05-03 14:20:45allireza  4533255087 حرکت با سفید4315 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-05-20 11:34:35artimos adel416 حرکت با سیاه4218 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-05-21 11:13:35 abbas1234 فردوسی حرکت با سیاه4304 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-05-25 22:51:52 davarabed barfin حرکت با سیاه1335 دقیقه / 1440 دقیقه
2020-04-09 09:28:44arash2030 mahdi951 حرکت با سفید2430 دقیقه / 2880 دقیقه
2020-04-16 08:58:47javadazimi farazad حرکت با سفید2467 دقیقه / 2880 دقیقه
2020-04-09 09:28:44mahdi951 arash2030 حرکت با سیاه2436 دقیقه / 2880 دقیقه
2020-04-22 20:55:04 siavashdb3 فرهاد62 حرکت با سیاه2973 دقیقه / 4320 دقیقه
1...123456...15

page 1 of 15 (146 rows)