بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-01-05 19:40:50hosein64 puran حرکت با سفید6882 دقیقه / 7200 دقیقه
2019-05-03 20:29:38puran ایدین حرکت با سیاه2563 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-05-03 20:29:38ایدین puran حرکت با سفید2563 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-05-03 20:29:38shahinn ایدین حرکت با سفید2423 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-05-03 20:29:38ایدین shahinn حرکت با سیاه2427 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-06-23 23:19:21شیدا Neda2020 حرکت با سفید3852 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-06-01 18:33:17فرهاد62 ایدین حرکت با سفید3869 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-06-22 18:57:57mhfakharan amar6473 حرکت با سیاه3976 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-06-17 17:48:49alireza717 دارا حرکت با سفید3842 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-06-13 09:01:51دارا mehrdad47 حرکت با سیاه3843 دقیقه / 4320 دقیقه
1...123456...9

page 1 of 9 (84 rows)