بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2020-12-14 08:04:11sedna82  علی111 حرکت با سفید7469 دقیقه / 8640 دقیقه
2021-01-16 10:25:12shahinn mahdi951 حرکت با سیاه1974 دقیقه / 2880 دقیقه
2020-12-28 12:05:32 daraa adrian حرکت با سیاه6459 دقیقه / 8640 دقیقه
2021-02-25 22:43:07 hrp1357 فریدی حرکت با سفید4307 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-25 16:41:45 mehrdad47  tabriz1 حرکت با سیاه4301 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-12-05 08:13:12mahdi951 eilia58 حرکت با سیاه13155 دقیقه / 14400 دقیقه
2021-02-20 20:52:57دارا  hrp1357 حرکت با سیاه4303 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-12-28 11:26:40shahinn farazin حرکت با سیاه266 دقیقه / 7200 دقیقه
2020-12-28 11:26:40shahinn alireza07a حرکت با سیاه6238 دقیقه / 7200 دقیقه
2021-02-22 14:19:50دارا فردوسی حرکت با سیاه3537 دقیقه / 4320 دقیقه
1...123456...15

page 1 of 15 (141 rows)