بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-10-22 21:04:08mehdi1341 نیلوفر حرکت با سفید4249 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-11-14 14:24:13puran reza1367 حرکت با سیاه4188 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-11-03 18:41:13reza1367 shahinn حرکت با سفید3937 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-11-22 23:35:30sh99sh77 frazmand حرکت با سیاه1744 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-12-08 17:09:43taymaz helllloooo حرکت با سیاه1559 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-31 19:19:18shahinn نازی حرکت با سیاه2475 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-12-04 08:35:48reza1367 daruosh56 حرکت با سیاه2601 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-11-19 16:44:04arash2030 pinar حرکت با سفید4089 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-11-15 23:39:25نیلوفر reza1367 حرکت با سفید3368 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-12-08 16:10:09helllloooo ipchess حرکت با سفید1757 دقیقه / 4320 دقیقه
1...123456...15

page 1 of 15 (147 rows)