بازی شطرنج آنلاین

تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2019-01-19 21:20:48158494107taymaz RESIGNview chess game
2019-01-19 20:24:04865315570ایدین CHECKMATEview chess game
2019-01-19 17:39:03865315504eskandari RESIGNview chess game
2019-01-19 15:38:4975194107 hossein56 CHECKMATEview chess game
2019-01-19 14:24:311383111066emad54321 RESIGNview chess game
2019-01-19 14:15:04248415901yoosef42 TIMEOUTview chess game
2019-01-19 11:42:271100215849reza1367 RESIGNview chess game
2019-01-19 11:13:491544615923مژگان1361 TIMEOUTview chess game
2019-01-19 11:10:181584915766ashtiani RESIGNview chess game
2019-01-19 10:15:431383115576Reza00 CHECKMATEview chess game
1...12345678910...2407

page 5 of 2407 (24065 rows)
×
×

Message