بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2021-02-26 22:41:28farshad45تبریز99تساویDRAWview chess game
2021-02-26 22:12:09علی111amir1367علی111 CHECKMATEview chess game
2021-02-26 20:23:07Aliesmailzadehfarshad45Aliesmailzadeh RESIGNview chess game
2021-02-26 19:21:34ipchessfarshad45farshad45 RESIGNview chess game
2021-02-26 17:46:03farshad45AliesmailzadehAliesmailzadeh RESIGNview chess game
2021-02-26 16:42:51amir1990داراamir1990 CHECKMATEview chess game
2021-02-26 16:26:44javadazimihrp1357javadazimi RESIGNview chess game
2021-02-26 16:24:57armin82foad59 foad59 RESIGNview chess game
2021-02-26 14:02:52hrp1357تبریز99hrp1357 RESIGNview chess game
2021-02-26 01:56:35Al.Pacinomt6086mt6086 CHECKMATEview chess game
1...12345678910...3625

page 5 of 3625 (36249 rows)