بازی شطرنج آنلاین

تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2014-07-02 16:46:20391168yasaman TIMEOUTview chess game
2014-07-01 15:00:09374373ma293 RESIGNview chess game
2014-07-01 05:16:0782ipchess CHECKMATEview chess game
2014-06-30 20:21:013862ipchess TIMEOUTview chess game
2014-06-30 13:38:282299تساویDRAWview chess game
2014-06-29 18:16:31400358gezir CHECKMATEview chess game
2014-06-29 14:43:02400358gezir CHECKMATEview chess game
2014-06-29 12:57:27358400gezir CHECKMATEview chess game
2014-06-29 12:49:25400358gezir CHECKMATEview chess game
2014-06-28 17:02:2472ipchess TIMEOUTview chess game
1...23862387238823892390239123922393239423952396...2407

page 2391 of 2407 (24065 rows)
×
×

Message