بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2020-02-25 13:56:36ammaripchessipchess RESIGNview chess game
2020-02-25 13:53:59ipchessbaranتساویDRAWview chess game
2020-02-25 10:33:36adrianfarazadfarazad RESIGNview chess game
2020-02-25 09:26:39abbas1234manuchehrmanuchehr CHECKMATEview chess game
2020-02-25 09:23:39manuchehrmahdi951manuchehr RESIGNview chess game
2020-02-25 01:01:37mehrdad47barfinmehrdad47 RESIGNview chess game
2020-02-24 23:51:49احمد1365mohsenm احمد1365 RESIGNview chess game
2020-02-24 23:26:50barfinmohsenmmohsenm RESIGNview chess game
2020-02-24 21:30:55hamed1369barfinhamed1369 RESIGNview chess game
2020-02-24 21:24:02barfinmehrdad47barfin CHECKMATEview chess game
1...1234567...2988

page 2 of 2988 (29880 rows)