بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2019-05-20 21:23:2000rezaبامداد95تساویDRAWview chess game
2019-05-20 20:57:0200rezash99sh7700reza RESIGNview chess game
2019-05-20 19:51:48بامداد95aam666بامداد95 RESIGNview chess game
2019-05-20 19:48:08neda1364mehrdad47 mehrdad47 RESIGNview chess game
2019-05-20 19:28:33داراalireza717دارا RESIGNview chess game
2019-05-20 18:37:36yilmazشیداyilmaz TIMEOUTview chess game
2019-05-20 18:17:0400rezamehrdad4700reza CHECKMATEview chess game
2019-05-20 17:36:15mehrdad47taymaztaymaz RESIGNview chess game
2019-05-20 17:23:56neda1364شیدا neda1364 TIMEOUTview chess game
2019-05-20 16:03:06daruosh56neda1364daruosh56 RESIGNview chess game
1...1234567...2591

page 2 of 2591 (25901 rows)