بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2021-03-01 23:13:25farshad45فریدیفریدی CHECKMATEview chess game
2021-03-01 22:16:52amir1990Aliesmailzadehamir1990 TIMEOUTview chess game
2021-03-01 19:47:13javadazimiتبریز99تساویDRAWview chess game
2021-03-01 12:20:31فردوسیabbas1234فردوسی RESIGNview chess game
2021-03-01 00:04:56hy1234Ashkan90hy1234 TIMEOUTview chess game
2021-03-01 00:04:50hy1234Ashkan90hy1234 TIMEOUTview chess game
2021-02-28 21:24:31Aliesmailzadehshahinnshahinn TIMEOUTview chess game
2021-02-28 20:04:18puranfarshad45puran CHECKMATEview chess game
2021-02-28 19:17:28فردوسیfoad59foad59 TIMEOUTview chess game
2021-02-28 18:07:38داراmehrdad47دارا CHECKMATEview chess game
1...1234567...3625

page 2 of 3625 (36249 rows)