بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2019-03-18 18:17:201692915512afsharian CHECKMATEview chess game
2019-03-18 17:59:07310211946puran RESIGNview chess game
2019-03-18 17:41:15138673406تساویDRAWview chess game
2019-03-18 16:12:0154538653hrp1357 CHECKMATEview chess game
2019-03-18 13:05:5216929513100reza RESIGNview chess game
2019-03-18 11:44:071544615766ashtiani CHECKMATEview chess game
2019-03-18 11:31:441544615766ashtiani CHECKMATEview chess game
2019-03-18 11:08:491544615766ashtiani CHECKMATEview chess game
2019-03-18 10:36:101576615446ashtiani CHECKMATEview chess game
2019-03-18 10:10:351576615446ashtiani CHECKMATEview chess game
1...1234567...2484

page 2 of 2484 (24838 rows)