بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن: parviz1234
ریتینک بازیکن: 1265
TOTAL_GAME: 300

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن


سن:35

توضیحات بیشتر


تغيير
×
×

Message