بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن: moein63
ریتینک بازیکن: 1637
Win Draw Lost Total Game
175(64%) 10(3%) 86(31%) 271

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن


سن:

توضیحات بیشتر


تغيير
×
×

Message