بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن: mkl1364
ریتینک بازیکن: 1240
TOTAL_GAME: 444

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن


سن:

توضیحات بیشتر


تغيير
×
×

Message