بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن:  mkl1364
ریتینک بازیکن: 1383
Win Draw Lost Total Game
79(36%) 4(1%) 134(61%) 217

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن


سن:

توضیحات بیشتر


تغيير
×
×

Message