بازی شطرنج آنلاین

تورنمنت ویژه

مشخصات بازیکن


نام بازیکن: iranmehr
ریتینک بازیکن: 1785
TOTAL_GAME: 6

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکنتغيير
×
×

Message