بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن: farshad45
ریتینک بازیکن: 1756
TOTAL_GAME: 545

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن


سن:

توضیحات بیشتر


تغيير
×
×

Message