مشخصات بازیکن


نام بازیکن: farshad45
ریتینک بازیکن: 1773
Win Draw Lost Total Game
266(67%) 30(7%) 100(25%) 396

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن


سن:

توضیحات بیشتر


لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران