بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن: ahmad123
ریتینک بازیکن: 1269
TOTAL_GAME: 215

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن


سن:96

توضیحات بیشتر


تغيير
×
×

Message