بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن:  ahmad123
ریتینک بازیکن: 1379
Win Draw Lost Total Game
41(37%) 1(0%) 66(61%) 108

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن


سن:96

توضیحات بیشتر


تغيير
×
×

Message