بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن: abbas1234
ریتینک بازیکن: 1220
TOTAL_GAME: 213

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن


سن:57

توضیحات بیشتر


تغيير
×
×

Message