نام کاربری (ترکیبی از حروف و اعداد مجاز است. فاصله مجاز نمی باشد.)
كلمه عبور
تایید کلمه عبور
مطمئن شوید که بسادگی قابل حدس زدن نباشد.
آدرس ایمیل
برای حساب کاربری و اطلاع رسانی بازی.
تایید آدرس ایمیل
  • فقط یک حساب کاربری برای هر کاربر مجاز است. و حداقل بایستی 13 سال سن داشته باشید.
  • با انتخاب دکمه [ایجاد حساب کاربری] شما قوانین و سیاستهای سایت را پذیرفته اید.
  • آدرس ایمیل صرفا به منظور اطلاع رسانی به شما از طرف ما می باشد و ما متعهد می شویم که آدرس ایمیل را برای مقاصد تجاری و فروش به سایر سازمانها استفاده نخوایم نمود.
لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران